Bading

Elvene og vannene ved Høvringen byr på varierte og spennende badeplasser når temperaturen tillater det. Canyondannelser etter siste istid har skapt fosser, huler, tunneler og naturlige sklier.