Kategoriarkiv: Turbeskrivelser

Kjondalen

Start fra Smuksjøseter Fjellhotell, følg grusveien ca. 200 m. Ta så inn på blåmerket sti som er merket fra stikkveien rett nord for enden av vannet. Lett og tørt terreng. Så kommer du til krysset Kjondalen/Steindalen.

Følg så stien rett frem, etter et stykke åpner dalen seg og du følger den blåmerkede stien. Etter ca. 2,5 km kommer du til krysset Kjondalen/Solsidevassberget, her fortsette du rett frem til Peer Gynt Hytta.

Fra Peer Gynt hytta krysser du Ula og fortsetter på blåmerket sti forbi Høvringsvatnene mot Smukjsøseter Fjellstue.
Les mer

Kulturstien Høvringen

En vårmorgen på Bleikstulen faller lett i hug vår kjente lysets maler Jacob Weidemann :» Jeg liker meg på Høvringen fordi jeg føler det er hjerte av Norge. Det er en frihet her som du ikke får noe annet sted, ikke engang på havet, for du har ikke utsikten der – en total suveren frihet…»

Turen går i lett og tørt terreng.
En spesielt interessant variant: Stien langs Høvringsåe, med stryk, kulper, fossefall og jettegryter. Her ser du interessant geologi.

Nedenfor øverste bro: Høvringsfossen og Høvringsporten
Stien starter fra Høvringen Handel & Kro, og den er merket med stolper med hestesko.
Følg grusveien rett over veien ved butikken. Du kan velge å gå deler av stien, eller ta lengre avstikkere.
Les mer

Karihaugen / Anaripigg

Start ved parkeringsplassen( Ivars Plass) Følg så grusveien ned mot krysset fylkesvei/Puttenvegen.

Blåmerket sti til Anaripigg starter umiddelbart fra i krysset fylkesvei/Puttenvegen vestover gjennom hyttefeltet på Roa.

Fortsett videre ca. 1km etter hyttefeltet, slak stigning. Så kommer du til et stikryss hvor stien tar av østover mot Anaripigg. Etter ca. 800 meter når du toppen.

Fra Anaripigg til Karihaugen følger du blå sti til Karihaugen Ca. 800 meter. Fortsett på blå sti ned mot Høvringen og du vil passere Anarivatn på vei til Høvringen.
Les mer

Kvannslådalsbue

Start fra parkeringsplassen (Ivars Plass) eller Høvringen skiskole. Følg elven innover, kryss så over bru nr. 2 og følg blåmerket sti videre mot Smuksjøseter. Etter ca. 800 meter tar stien av til venstre og her er det tørt og lett terreng.
En fin sti innover med en lett stigning.

Fra Kvannslådalsbue går stien nedover langs Kvannslådalsåe i et kupert og tørt terreng.

Etter ca. 2 km kommer du til et kryss der du kan velge om du vil gå over Kvannslådalsåe og fortsette ned til Høvringen eller du kan følge stien rett frem og komme til Bleikstulen og Høvringen. Du vil da komme inn på den grønnmerkede rundløypen på Høvringen og kan følge den sørover til startpunktet.
Les mer

Vardhøe

Start fra Øigardseter Fjellstue , følg så grusveien ca. 200 m ta så inn på blåmerket sti. Etter ca. 250 m vil du se skilt til Vardhøe.

God og tørr sti med lett stigning til kammen av fjellet. Der deler stien seg og følg så blåmerket sti og etter noen meter kommer du inn på stien som går til toppen.
Her er det en bratt kneik før en kommer opp på platået mot selv toppen med en flott stor varde – derav navnet.

Ned igjen, så fortsett på blåmerket sti mot Skogsetrene, etter noen hundre meter kommer man inn på den gamle stien Høvringen – Skogsetrene. Den blåmerkede stien går til Høvringen gjennom skaret, hvor det er et par våte partier før en kommer inn på blåmerket sti fra Dovrehytta og så tilbake til Høvringen.
Les mer

Haukberget – Baksidevassberget

Start fra parkeringsplassen(Ivars Plass), følg blå-merket sti på sørsiden av Rondane Haukliseter Fjellhotell mot Vesleberget. Ta til venstre der stien deler seg mot Haukberget og Peer Gynt Hytta. Etter 500 meter får du Kongesteinen på venstre hånd. Derfra er det en bratt stigning opp til toppen av Haukberget.

Fra toppen av Haukberget tar du inn på en sti som ikke er fysisk merket, hvor du følger toppene inn mot Baksidevassberget. Etter hvert vil du møte på et krevende parti som du kan velge å gå rundt. Her det viktig å følge kartet.
Les mer

Kluftåthaugen

Start ved parkeringsplassen (Ivars Plass) , følg blåmerket sti , kryss Puttenvegen, på andre siden vil du se skilt mot Karihaugen og Anaripigg. Følg stien mellom Stripåtmyrin og Anarivatn.

Følg deretter stien videre opp mot Karihaugen. Forholdsvis bratt stigning et lite stykke.
Fra Karihaugen til Anaripigg følger du blå sti ca. 800 meter. Fra Anaripgg deler stien seg slik at du kan forsette videre til Hårrtjønnin og Kluftåthaugen.Etter ca. 1 km kommer du til kommer til et kryss og der skal du ta inn på blåmerket sti mot Kluftåthaugen.
Les mer

Putten – Kampen

Start fra parkeringsplassen i Putten. Bil kan parkeres på Putten. Dersom flere går sammen kan en bil parkeres på Kampen eller om en ønsker å gå til Smuksjøseter Fjellhotell, på Smuksjøseter. Følg veien nedover mot broen, og videre til den slutter ved Skardseter. Følg deretter merket sti oppover mot vardene på Skardfjellet. Der har du flott utsikt mot Gudbrandsdalen og Jotunheimen. Etter hvert blir det myrlendt og vått terreng et stykke, til du nærmer deg Kampen. Etter en stund passerer du Rukinsetra. Mot Kampen blir det mer fjell og stein, og når du kommer inn i hytteområdet. Deretter kan du følge veien innover mot Peer Gynt-hytta. Fra Peer Gynt-hytta krysser du Ula, før du fortsetter på blåmerket sti forbi Høvringsvatnet mot Smuksjøseter Fjellstue.
Les mer

Høvringen – Formokampen

Start ved den store p-plassen ved fylkesveien sør på Høvringen.

Følg rød og blåmerket sti mot Merraslettin og Peer Gynt hytta. Slak stigning de første to kilometrene før du passerer på vestsiden av Vesleberget . Relativt flatt de neste to kilometeren fram til Skjærungåe. (Elva kan ha relativt stor vannføring på våren og ved mye nedbør så noe vading kan forekomme.)

Slak stigning de neste 2,5 kilometerne opp mot kammen. Den siste kilometeren blir det relativt bratt og en del steinunderlag.(selve kammen.) Det går også an å gå over kammen, der stien kommer opp, og følge «søkket» opp mot toppen. I denne traseen passerer man også noen fine dyregraver på vei opp.
Les mer

Putten – Utsikten

En kort og fin tur til «Utsikten» ved Høvringen. Fantastisk skue utover Gudbrandsdalen.

«Utsikten» er et utsiktspunkt over Gudbrandsdalen og Selsvollene, 600 meter over dalføret, og ca. 1 km fra Putten Seter.

Du følger merket sti.

Om sommeren kan du se elgen som avkjøler seg i Skottvatnet ned i dalen.

Turkart

Tur til Peer Gynt Hytta

Start fra parkeringsplassen(Ivars Plass). Følg stien som går på sørsiden av Rondane Haukeliseter. Ta så til høyre der stien deler seg mot Haukberget og Peer Gynt Hytta. Videre så følger du stien på sørsiden av Vesleberget, så fortsetter du rett frem der stien tar av til Formokampen. Her vil du da se Formokampen i sin flotte profil. Tørt terreng og perioder noe vått på Merraslettin.

Etter ca 2 km møtes stiene fra Høvringen og Putten Seter og fortsetter videre inn til Peer Gynt Hytta. Etter hvert vil terrenget åpne seg og du får en flott utsikt mot Rondane. 2,5 km før Peer Gynt Hytta går stien av til venstre opp mot Baksidevassberget.
Rett før Peer Gynt Hytta krysser du over elva Ula, et fint juv, hvor du kan ta flotte bilder.
Les mer