Fisking

Høvringen har flotte fiskemuligheter for å fiske fjellørret langs elv og tjern rundt Høvringen.
Fiskekort kjøpes på Høvringen Handedl og Smuksjøseter Fjellstue. Ørret finnes i Høvringsåe og i Høvringsvatna mellom Smuksjøseter og Peer Gynt hytta. Harrkjønn ved Anaripigg har Harr