Høvringen kultursti

Kulturstien starter fra Høvringen Handel & Kro. Stien er merket med stolper med hestesko. Følg grusvei rett over veien ved butikken. Stien er totalt ca 6 km. Det er mulig å gå deler av stien og ta lengre avstikkere hvis ønskelig.
Trykk her for brosjyre!