Høvringen Vel

Høvringen Vel

Høvringen Vel ble etablert 31.7.1982. 01.12.2012 var det registrert 258 medlemmer. Totalt er det over 400 hytter på Høvringen, så vi anmoder de som ikke allerede er medlemmer hos oss om å bli medlem!

VISSTE DU AT…
… det har vært beltebil på Høvringen siden 1946, men enkelte av beltebilene er eldre enn det. Hensikten med den første beltebilen var å frakte gjester og bagasje fra Åmotskloppen (der renseanlegget nå ligger, nedenfor Øigardseter) og opp til Skjelleseter (Høgfjellshotellet), (kilde boken; På Høvrings vakre sæterstul, av Arvid Møller).

… da nasjonalparken ble opprettet i 1962 ble det slutt på beltebilkjøringen til Peer Gynt hytta og til Rondvassbu (kilde ovennevnte bok).

… beltebiltraséen fra Høvringen og opp i lia innunder Steinbuhø, der nasjonalparkgrensen går i dag, har vært i bruk i ca. 60 år (kilde ovennevnte bok).

… den nåværende veien opp til Høvringen kom rundt 1920, og den var oppdelt i vegstykker (roder) for hver setereier. For hvert vegstykke var det en merkestein med gårs- og bruksnummer og antall meter veg å vedlikeholde. Dette var pliktarbeid for setereieren (kilde boken; Setrer og seterliv på Sel, av Sel Historielag).

… vegen ble utbedret og overtatt som fylkesveg i 1958-1959 (kilde boken over).

… den øverste svingen oppi lia ble kalt ”farvelsvingen”, for da turistene så seg tilbake så de ikke lenger seterstulen (kilde boken over).

… det i 1962 var et ønske på Høvringen at ”Merrasletta – innsiden av Formokampen – må kunne utbygges til flyplass”.
(Brev til Sel kommunestyre, datert 14. januar 1962, kilde; boken På Høvrings vakre sæterstul, av Arvid Møller)

.… det i 1962 også var et ønske på Høvringen at ”hotellene får rett til å bygge skiheis til Steinbuhø, og til enhver tid å drive denne etter dagens krav” (kilde: ovennevnte bok).