Rondane Hytteservice

Rondane Hytteservice til tjeneste for deg!

Firmaet utfører blant annet følgende tjenester:
Tilsyn av hytter
Vaktmestertjenester og hytteservice
Vedlikehold innvendig som utvendig
Rydding, rengjøring og vasking
Beising og malingsarbeide
Tilbygg, nybygg og ombygging
Reparasjoner
Brøyting, snømåking, strøing
Salg av ved
Kjøring av vann
Oppfyring
Levering av fyringsolje
Feiing av piper
Scootertransport
Lasting og transport med traktor
Utleie av bilhenger
Levering av inventar til hytter, garderobe, kjøkken osv.
Salg og kontroll av brannslukningsapparat
Husk hyttetakene
Samarbeider med lokale elektrofirmaer, rørleggere og entreprenører.

Kontakt oss:
Rondane Hytteservice AS
Grindstugugrenda 49, 2672 Sel

tlf: +47 900 78 300
e-post: semongri@online.no
www.rondanehytteservice.no